Atraktanta hmyzu

 Mezi registrovanými produkty jsou feromonové odparníky na lýkožrouta smrkového, lesklého nebo kombinované atraktanty na oba hlavní druhy kůrovců na smrku. Nově také na lýkožrouta vrcholkového (Pheagr IAC). Instalují se prostým vyvěšením odparníku bez další úpravy nebo je nutno odstřihnout část obalu pro uvolnění účinné látky. Novinkami jsou Pheagr IT Forte, FeSex Chalco, Chalcoprax ampule a rozšíření řad Ecolure  (Extra, Mega, Tubus).

 Doporučení:

  • vyvěšení odparníku je nutné provádět vždy několik dní před jarním rojením pro zachycení hlavního náletu
  • u odparníků, u kterých musí při vyvěšení dojít k prostřižení obalu, je podmínkou vždy pečlivě prostudovat návod k použití
  • dodržovat pravidelné kontroly
  • při silnějších náletech včas přidat další ochranná opatření

 Nejpoužívanější lapač:

  • deskový lapač LČR (odvozený z originálního typu Theyson)

Kůrovci (na smrku lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší a lýkožrout lesklý) jsou brouci o velikosti cca 3,5 – 5,5 mm (l. lesklý cca 1,6 - 2,5 mm) žijící v lýku. Všechny druhy jsou přirozenou součástí ekosystému; cílem obrany proto není je vyhubit, ale udržovat v bezeškodném množství – tzv. základním stavu. Jestliže tento stav přestane být lesníky udržován a dojde k přemnožení kůrovců do tzv. kalamitního stavu, výsledkem mohou být stovky hektarů napadeného a následně suchého lesa a s tím spojené ekologické a ekonomické škody značného rozsahu. Kůrovci se obvykle začínají rojit okolo 20. dubna, záleží však na počasí. Rychlý přechod „ze zimy do léta“, v posledních letech poměrně častý, urychluje počátek rojení.

Lapák: Položený kmen, zpravidla přikrytý větvemi, určený k odchytu kůrovců. Kácí se obvykle na pokraji porostu v místě asanovaných stromů (tzv. kůrovcových ohnisek). Kůrovce nezahubí, ale odchytává. Proto se musí pečlivě pozorovat a včas asanovat – odvézt z lesa nebo odkornit. Tato metoda se úspěšně používá již téměř 200 let.

Lapač: Past určená k odchytu kůrovců za pomoci umělého feromonu, který láká samičky i samce brouka. Feromonové odparníky se musí vyměňovat přibližně po osmi týdnech, tj. třikrát za sezónu. Lapače se instalují na volnou plochu 10 až 25 metrů od smrkového porostu. Metoda se úspěšně používá od počátku 80. let minulého století.

Všechny produkty lze rychle a pohdlně nakoupit v e-shop. Vstup zde: 

Potřebujete podrobný popis nebo bezpečnostní list? Pište:                   

 


Feromony-Lapač

Lapač LČR

Lapač LČR
Feromonový štěrbinový ( deskový ) lapač na monitorování a odchyt podkorního a dřevokazného hmyzu. Absolutně odolný vůči nepříznivým klimatickým vlivům. Lapač se skládá ze základního korpusu se štěrbinami, výsuvné misky se sítky pro odtok vody a trychtýřku, který zamezí zpět- nému úniku...

—————

PCIT Ecolure kombinovaný feromon na Lýkožrouta lesklého i smrkového

PCIT Ecolure kombinovaný feromon na Lýkožrouta lesklého i smrkového
Kombinovaný feromonový odparník na odchyt Pityogenes chalcographus a Ips typographus L(lýkožrout lesklý a lýkožrout smrkový).Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, který se může, ale NEMUSÍ provést (polomy, vývraty, zvýšená teplota ovzduší a napadení škůdci).Účinnost:Při...

—————

PC Ecolure na Lýkožrouta lesklého

PC Ecolure na Lýkožrouta lesklého
 Feromonový odparník na odchyt Pityogenes chalcographus (lýkožrout lesklý).Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, které se může , ale NEMUSÍ provést (polomy,vývraty...).účinnost:Při nastřižení prvního sváru účinnost 5 týdnů.Nastřižením druhého sváru získáme prodloužení...

—————

CHALKOPRAX-Ampule na Lýkožrouta lesklého

CHALKOPRAX-Ampule na Lýkožrouta lesklého
Feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli.Vysoce účinný feromonový odparník určený k monitorování a snižování stavu lýkožrouta lesklého. Šetrný k životnímu prostředí. Vyvěšuje se bez úpravy. Délka účinnosti min. 10 týdnů. 

—————

FESEX Chalko na Lýkožrouta lesklého

FESEX Chalko na Lýkožrouta lesklého
 Feromon na „malého brouka“. Konstrukčně odpovídá foliové verzi Chalcopraxu. Vyvěšuje se do lapačů a na otrávené lapáky (trojnožky) po vyjmutí s ochranného obalu bez další úpravy. Po celou dobu svého účinku (minimálně 10 týdnů) se odparník nikterak nenastřihává ani jinak následně neupravuje. V...

—————

IT Ecolure Klasik na Lýkožrouta smrkového

IT Ecolure Klasik na Lýkožrouta smrkového
Feromonový odparník na odchyt Ips typographus L (lýkožrout smrkový). Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku,které se může ,ale NEMUSÍ provést.Provádí se pouze v případech kdy je třeba uvolnit do ovzduší větší množství účinné látky (polomy,vývraty,zvýšená teplota ovzduší a...

—————

IT Ecolure Mega na Lýkožrouta smrkového

IT Ecolure Mega na Lýkožrouta smrkového
Feromonový odparník na odchyt Ips typographus L (lýkožrout smrkový).Odparník s CELOSEZONNÍM ÚČINKEM. Pouze po jednom klasickém nastřižení folie sáčku na určeném místě uvolňuje účinnou látku po dobu min.18 - 20 týdnů.Tím překrývá dobu jarního a letního rojení. Není třeba odparníky v lapači...

—————

IT Ecolure Tubus na Lýkožrouta smrkového

IT Ecolure Tubus na Lýkožrouta smrkového
 Konstrukčně zcela nový odparník,kde účinná směs je v zásobníku z průsvitné speciální plastikové tuby s volnou náplní.Přípravek se po vyjmutí z hermeticky uzavřeného obalu bez další úpravy ihned vyvěsí pomocí příchytky do lapače.Účinnost min.18 - 20 týdnů.

—————

Pheagr IT na Lýkožrouta smrkového

Pheagr IT na Lýkožrouta smrkového
 Feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně. Vyvěšuje se bez úpravy. Délka účinnosti min. 8-10 týdnů.

—————

Pheagr IT Extra na Lýkožrouta smrkového

Pheagr IT Extra na Lýkožrouta smrkového
 Moderní feromonový odparník s kombinovanou účinnou látkou, uloženou v  polopropustné membráně. Délka účinnosti je minimálně 10 týdnů. Před vyvěšením se již neupravuje.

—————

Pheagr IT Forte na Lýkožrouta smrkového

Pheagr IT Forte na Lýkožrouta smrkového
Feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně. Vyvěšuje se bez úpravy. Délka účinnosti min. 8-10 týdnů. 

—————

FESEX Typo na Lýkožrouta smrkového

FESEX Typo na Lýkožrouta smrkového
 Moderní feromonový odparník s kombinovanou účinnou látkou, uloženou v  polopropustné membráně. Délka účinnosti je minimálně 10 týdnů. Před vyvěšením se již neupravuje.

—————

Pheroprax Ampule na Lýkožrouta smrkového.

Pheroprax Ampule na Lýkožrouta smrkového.
 Vysoce účinný feromonový odparník určený k monitorování a snižování stavu lýkožrouta smrkového. Šetrný k životnímu prostředí.

—————

ID Ecolure na Lýkožrouta severského

ID Ecolure na Lýkožrouta severského
 Feromonový odparník na odchyt Ips duplicatus (lýkožrout severský).Klasický střihací odparník s možností druhého nastřižení sáčku, které se může, ale NEMUSÍ provést(polomy, vývraty, zvýšená teplota ovzduší a napadení škůdci). účinnost:Při nastřižení prvního sváru účinnost 5 týdnů.Při...

—————

Pheagr IDU na Lýkožrouta Severského

Pheagr IDU na Lýkožrouta Severského
Moderní feromonový odparník s kombinovanou účinnou látkou, uloženou v  polopropustné membráně. Délka účinnosti je minimálně 6 týdnů. Před vyvěšením se již neupravuje. 

—————

XL Ecolure na Dřevokaze čárkovaného

XL Ecolure na Dřevokaze čárkovaného
Feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli. Vyvěšuje se bez úpravy. 

—————

LMD Etokap na Bekyni mnišku a velkohlavou

LMD Etokap na Bekyni mnišku a velkohlavou
 Feromonový odparník na lákání bekyně mnišky a velkohlavé. Odparník obsahuje sexuální samičí feromon. Účinnost cca 6 týdnů po vyvěšení.

—————