XL Ecolure na Dřevokaze čárkovaného

Feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli. Vyvěšuje se bez úpravy.