Vaztak 10 EC

Postřikový insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu na bázi světlostabilního 

syntetického pyrethroidu k hubení škodlivého hmyzu k ochraně rostlin. 

Účinná látka:

alfa-cypermethrin 100 g/l