Pheagr IT Extra na Lýkožrouta smrkového

 Moderní feromonový odparník s kombinovanou účinnou látkou, uloženou v  polopropustné membráně. Délka účinnosti je minimálně 10 týdnů. Před vyvěšením se již neupravuje.