Pheagr IDU na Lýkožrouta Severského

Moderní feromonový odparník s kombinovanou účinnou látkou, uloženou v  polopropustné membráně. Délka účinnosti je minimálně 6 týdnů. Před vyvěšením se již neupravuje.