LMD Etokap na Bekyni mnišku a velkohlavou

 Feromonový odparník na lákání bekyně mnišky a velkohlavé. Odparník obsahuje sexuální samičí feromon. Účinnost cca 6 týdnů po vyvěšení.