Hagopur záchrana srnčat

Záchrana srnčat Kitz - Rettung Hagopur 500 ml - repelent, jenž vám pomuže při ochraně především srnčat před senosečemi a dalšími zemědělskými pracemi. Doporučujeme aplikovat na aluminiové pásky z naší nabídky, které pomáhají zvyšovat účinnost přípravku. Používejte na kolíky kolem louky zhruba jeden až dva dny před započetím plánovaného sečení. Pachové zásobníky (pruhy hliníku s plstěnými zásobníky) roztáhněte tak, aby mohly snadno vydávat zvuky. Hliníkové pásky pak volně zavěste na kolíky do výše pasu a do plstěných pachových zásobníků nastříkejte přípravek na záchranu srnčat. Vzdálenost mezi pásky hliníků by měla být 10 – 20 metrů. Jedna nádoba přípravku na záchranu srnčat obsahuje asi 150 aplikačních dávek.