Hagopur proti vytloukání

Produkt je na čistě biologické bázi. Zvěř odpuzuje na základě směsi „vůní“. Používání výrobku poskytuje celoroční přírodní ochranu proti okusu a otloukání paroží. Účinkuje na spárkatou zvěř. Je určen na jehličnaté a listnaté stromy, na okrasné keře a stromy, na okrasné rostliny a rostliny všeobecně a také na ovocné plodiny.
Používá se na jednotlivé rostliny i celoplošně.

Upozornění:
Při používání je nutné se řídit pokyny na etiketě.
Nepoužívejte v uzavřených prostorách.
Láhev musí při skladování stát.

Návod k použití:
1.    Láhev dobře protřepejte a nastříkejte (vždy po větru).
2.    Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.
3.    Dbejte bezpečnostních pokynů.
4.    Chraňte nádobu před mrazem..
Doba  účinku:
Doporučeno po 6-ti měsících postřik opakovat.Aplikace pro vytloukání nejlépe v březnu. Neaplikovat při dešti a mrazu.,ranní rosa a mlha nevadí. Účinkuje až po úplném zaschnutí.
Dóza  vystačí na cca 240 aplikací.

R12 vysoce hořlavé, nádoba je pod stálým tlakem. R18,  Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně
Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně
Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla,skladujte ve stoje.