Poradenství pro lesnickou činnost
 

Mým zákazníkům nabízím rychlost a spolehlivost dodávek, dopravu zdarma, jednoduché objednání s poradenstvím.

CO JE MÝM CÍLEM

  • Pomáhat Vám s řešením problematiky zásobování materiálem nezbytným pro veškeré lesnické činnosti
  • Spolupracovat s Vámi na výběru nejvhodnější technologie, materiálu i nářadí jak v pěstebních, tak těžebních činnostech v lesním hospodářství

 

 Veselka Petr-Medwěd

člen České lesnické společnosti

při Ostravských městských lesích 


 

Jsem schopen zajistit dodávky zboží  firmám a organizacím zaměstnávající více než 25 zaměstnanců možnost v tzv.NÁHRADNÍM PLNĚNÍ ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.§ 81 odst.2 písm.b. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č.518/2004, kterou se zákon provádí. To znamená , že veškeré produkty z nabídky lze v tomto náhradním plnění poskytnout

Výklad zákona č.435/2004 Sb.§ 81-84.
Vyhláška 518/2004 Sb. o provádění zákona č. 435/2004 Sb.

 

 


 

  


 


 Vaše potřeby chemické a mechanické ochrany a hnojiv konzultuji s profesionály v této oblasti, kteří se vyznačují nejen dodávkami kvalitních materiálů ale  na požádání zpracují optimalizaci zásahů v ochraně lesa se zaměřením na úsporu nákladů, vhodnost použití přípravků nebo technologie a dále zajistí využití starých zásob přípravků jejich odkoupením nebo přesunem.Provádí bezplatně průběžné proškolování personálu formou seminářů nebo konzultací přímo na pracovištích našich partnerů.

 


Vaše potřeby  pro přibližování a ruční či zalesňovací konzultuji s profesionál v této oblasti. Rakouská firma působí na evropském trhu již přes dvacet let.

Jejich velmi dobře rozčleněný sklad zaručuje rychlou dodávku zboží celého sortimentu v cenách odpovídajících současnému trhu.
Na základě dlouholeté spolupráce se zákazníkem jsou vždy připraveni zahrnout nové a zajímavé výrobky do našeho programu, a dále zlepšovat a vyvíjet výrobky na trhu již osvědčené a prodávané.