Stutox I

06.03.2018 12:07

Skladem dodání do tří dnů od objednávky.

 Použití přípravku v rámci povolení na omezenou dobu nepřesahující 120 dnů (tj. od 26. 2. 2018 do 25. 6. 2018) podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Objednávejte ZDE.

—————

Zpět