Přibližování

 Tuto zajímavost mi laskavě k zveřejnění zapůjčil ing. Petr Víteček alias Lesní King.