Na ostružiník je pravý čas -akce

10.09.2015 15:15

Na ostružiník je pravý čas 

 

Průběh počasí v letošním roce rovněž urychlil vyzrávání (zdřevnatění) letorostů u téměř všech jehličnanů po výsadbě. Je skutečností, že vytrvalá buřeň, zejména ostružiníky, nenarostly, ale přesto je připravena v jarním období výrazně expandovat na uvolněných plochách po těžbě určených k zalesnění nebo v nedávno zalesněných kulturách jehličnatých a listnatých dřevin.

Abychom zabránili zarůstání ploch, je v tomto období nutné ošetřit stávající porosty ostružiníků jak na volných plochách, tak i v kulturách jehličnanů některým přípravkem na bázi glyphosátů ( Roundup, Glyfogan, Clinic atp.), ev. triclopyru ( Garlon ). Pozor na listnáče, glyphosáty můžou přijímat i kůrou.

Jako nejvhodnější k použití je Rounup Flex, který je přijímán ostružiníkem při nižších teplotách do cca 5°C, ale i v případě vlhkého počasí je snadno přijímán rostlinami.

Abychom se přesvědčili o dobrém vyzrání (zdřevnatění) letorostů, spol. MERCATA LES, připravila jako bonus k přípravkům,  jedno balení  testovacího přípravku pod názvem LIGNI TEST. Po natření podélně odříznuté části letorostu k vrcholu, v případě vyzrání, plocha se zabarví do fialova.

Přípravek není prodejný, pro zájemce slouží pouze jako orientační vyhodnocení vyzrávání.

Je vhodné vždy před vlastní aplikací zhodnotit stav porostu  (ostružiník musí vykazovat dostatečnou asimilační plochu), protože v pozdějším období, zejména srnčí zvěř,  listovou plochu ráda spase a přípravek potom není v dostatečné míře dopraven až do kořenového systému.

 

Přípravek balení Ceníková cena Zvýhodněná cena LIGNI TEST zdrama při objemu
Roundup Klasic Pro 20 l 195 Kč/l 140 Kč/l 40 l
5 l 220 Kč/l 165 Kč/l 30 l
Roundup Flex 20 l 299 Kč/l 205 Kč/l 20 l
5 l 320 Kč/l 250 Kč/l 20 l
Glyfogan Extra 20 l 204 Kč/l 130 Kč/l 40 l
5 l 210 Kč/l 155 Kč/l 30 l
Clinic 20 l 190 Kč/l 130 Kč/l 40 l

 

Zájem o LIGNI TEST dopište do poznámky u objednávky. Objednávky zde.

—————

Zpět