Hlodavci v lesních kulturách

06.10.2015 05:51

V letošním suchém roce, mimo jiné, došlo i k značnému rozvoji výskytu hlodavců (hraboš polní, mokřadní a další) jak v polních, tak i lesních kulturách. Napomáhá tomu i způsob hospodaření na polích v blízkosti lesů, kdy posklizňové zbytky (sláma, seno, otavy, neposečené travní porosty) , které nejsou zavčas sklizeny, mnohdy způsobují  přemnožení  hlavně hrabošů a migraci do lesních porostů, kde způsobují značné škody převážně na listnáčích.

Zatímco zemědělci běžně ošetřují pole na široko „házenými“ registrovanými  přípravky např. na bázi fosfidu zinku - Stutox I , tak v lese je pouze povoleno klást nástrahy do nor v omezené míře. Na poli uhynulý hlodavec , pokud jej zbaští predátor, je asi „zdravý“ pro ŽP, zatímco pokud umře v lese třeba o 30 m dále, je pro ŽP „jedovatý“.  Ke škodám tedy dochází na obou stranách. Zemědělec však oseje pole znovu a znovu plochu ošetří rodenticidem,  lesníkovi zůstanou oči pro pláč, protože dosud registrovanému přípravku LANIRAT MICRO v letošním roce končí registrace k použití v LH bez adekvátní náhrady (stanovisko a regule PEFC). Příparvek Stutox - I není  pro LH registrován. Pokud se tedy rozhodneme ještě v letošním a příštím roce ošetřovat ohrožené kultury  (zejména listnáče), je potřebné ještě v letošním roce si nakoupit přípravek LANIRAT MICRO do zásoby na příští rok.

Distributoři můžou přípravek uvádět na trh (prodávat) do 30. 11. 2015. Po tomto datu již nebude možné přípavek nakoupit. 

Koneční uživatelé můžou přípravek spotřebovat ze zásob do 30. 11. 2016.

Objednávejte zde: RODENTICIDY

Zdroj: MERCATA Les s.r.o.

—————

Zpět