Herbicidní hůl KL

Dodáváme v šíři: 17,22,35 cm.


NÁVOD  K  POUŽITÍ   :  PROTIPLEVELOVÉ  HOLE  KL - 17,  22,  35

_________________________________________________________________________

 

1. Všeobecné pokyny :

                        1.1.                 Při použití ochranných rostlinných prostředků dbejte zákonných

                                               předpisů a návodu výrobce. Používejte vždy ochranné rukavice,

                                               případně vhodný ochranný oblek.

1.2.                 Hole jsou vyzkoušeny na herbicid na bázi glyfosátu,

např.GLYFOGAN 480 SL, ROUNDUP…

 

2. Plnění :

                        2.1.                 Jeden díl přípravku  smícháte v nádobě se 2 díly vody.

                        2.2.                 K naplnění potřebujete trychtýř s otvorem nejméně 10 mm.

                        2.3.                 Postavte protiplevelovou hůl knotem dolů do prázdného kbelíku

                                               a nalijte směs trychtýřem do hole. Dbejte na to, aby se přípravek

                                               nerozlil mimo.

                        2.4.                 Zašroubujte uzávěrové víčko bez silného utahování - zhruba polovinu

                                               otáčky nechejte nedotaženou, aby mohl vzduch vnikat do hole.

                        2.5.                 Počkejte několik minut, až se knot plně nasaje, potom můžete utáhnout                                                                            /povolit/ svorkové šrouby. Tak můžete regulovat vytékající množství

                                               přípravku.

 

3. Práce :

                        3.1.                 Potřete pouze 3-4 listy jedné rostliny, nevlhčete celou rostlinu.                                                                                           3.2.                 Ošetřujte pouze suché rostliny. Po ošetření by nemělo zhruba 6 hodin pršet                                        3.3.                 Při přerušení práce uzávěr pevně utáhněte a hůl držte knotem nahoru.

                        3.4.                 Působení přípravku se projeví po 10 - 14 dnech.

 

4. Ukončení práce :

                        4.1.                 Zašroubujte pevně uzávěr. Přes knot dejte plastikový sáček

                                               jako ochranu. Zbytky kapaliny, které zůstaly v holi je třeba vylít

                                               do vhodné nádoby. Ochranné rostlinné prostředky nesmí být vyprazdňovány

                                               do kanalizace.

 

5. Čištění :

                        5.1.                 Hůl vyprázdněte - viz bod 4. Hůl postavte knotem dolů do kbelíku

                                               a vyčistěte ji čistou vodou. Zbytky po čištění musí být odstraněny,

                                               jak je uvedeno pod bodem 4.

                        5.2.                 Zašpiněný knot může být čištěn pouze v nádobě.

                                              

Obsah náplně :  0,6 l

Nastavitelná regulace smáčení knotu, vyměnitelný náhradní knot.

Návod ke stažení zde:Návod na použití KL hole.pdf