Insekticid je přípravek určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních. Insekticidy se používají v zemědělství, k ochraně zásob a také v oblasti hygieny.

Insekticidy zasahují zejména nervový systém hmyzu, a to dýchacími orgány, při požití a také pouhým kontaktem s tělem hmyzu.

 Při aplikaci většiny insekticidních přípravků je obzvláště nutno dbát na důsledné používání ochranných pomůcek a dodržování zásad bezpečnosti práce. Koncentráty insekticidů patří mezi nejnebezpečnější látky pro teplokrevné živočichy z hlediska toxikologie. V současné době jsou na trh uváděny téměř výhradně moderní přípravky s nízkým obsahem látek zatěžujících životní prostředí.

 Doporučení:

  • vždy je nutné přesně dodržovat stanovené množství postřikové jíchy a předepsanou dávku přípravku
  • na kůrovce a klikoroha borového používat Scolycid C, který obsahuje kromě barviva i smáčedlo
  • ošetření kmene má smysl pouze při celoplošném postřiku (lýkožrout smrkový a ostatní kůrovci)
  • u všech aplikací je nezbytné pečlivě dbát pokynů v návodu k použití přípravku, aby nedošlo k zasažení necílových organismů

 

Jestli potřebujete poradit, který insekticid je pro vás nejlepší nebo si nevíte rady z aplikací. Napište obratem vám váš dotaz zodpovíme.

 

Všechny produkty lze rychle a pohdlně nakoupit v e-shop. Vstup zde: 

Potřebujete podrobný popis nebo bezpečnostní list? Pište: